Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Najpredávanejšie
Výpredaj
 Chingy - Balla Baby
1,- € bez DPH 25,- CZK 2,- € bez DPH
 Stereo - Stereo
2,- € bez DPH 50,- CZK 8,- € bez DPH
 Ignite - A Place Called Home
6,- € bez DPH 150,- CZK 9,- € bez DPH
 3 Of A Kind - Baby Cakes
1,- € bez DPH 25,- CZK 2,- € bez DPH
 Darius - Colourblind
1,- € bez DPH 25,- CZK 2,- € bez DPH
 Ronan Keating - 10 Years Of Hits
4,- € bez DPH 100,- CZK 12,- € bez DPH
Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je prístupný na internetových doménach

 

www.cd-bazar.skwww.cdbazar.skwww.cd-bazar.euwww.cdbazar.eu

 

 

I. Základné ustanovenia

 

1.1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizovaní.


1.2. Prevádzkovateľom internetového obchodu je Ing. Tomáš Kuric, so sídlom Jasenová 13, 02601 Dolný Kubín, IČO: 46019634, DIČ: 1082940782, Živnostenský register č. 530-9647, živnostenský list vydaný Obvodným úradom Dolný Kubín, odbor živnostenského podnikania. Kontrolný orgán Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1.


1.3. Zmluvnými stranami sa rozumejú: prevádzkovateľ internetového obchodu podľa bodu 1.2. (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") a používateľ internetového obchodu (ďalej len "kupujúci" alebo "spotrebiteľ").


1.4. Prostredníctvom formulára internetového obchodu na internetových stránkach www.cd-bazar.sk,  www.cdbazar.sk a www.cd-bazar.eu, www.cdbazar.eu (ďalej len "internetový obchod"), predávajúci zverejňuje zoznam produktov a používateľom umožňuje tieto produkty objednávať. Odoslaním objednávky, prostredníctvom formulára internetového obchodu, používateľ vyjadruje súhlas, že si tieto VOP prečítal, porozumel ich obsahu aj všetkým podmienkam v plnom rozsahu, a zároveň s nimi súhlasí.


1.5. Nákup tovaru prostredníctvom formulára internetového obchodu môžu uskutočniť fyzické a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

 

II. Informácie o tovare a cene

 

2.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu internetového obchodu bez predchádzajúceho upozornenia.


2.2. Obrázky produktov, ktoré sú zobrazené v katalógu internetového obchodu, spolu s popisom jednotlivých produktov, dodávajú výrobcovia, vydavatelia, prípadne prevádzkovateľ. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že vyobrazenie produktu, napr. CD obal, je len ilustračné. Vo všeobecnosti však platí, že vyobrazenie produktu sa zhoduje so skutočnosťou.


2.3. Nakoľko nie sme platcami DPH, cena tovaru nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), pričom nie je možné pri vašom nákupe uplatniť alebo odpočítať si daň z pridanej hodnoty! Cena uvedená v katalógu nezahŕňa náklady na dodanie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba.


2.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru uvedenú v katalógu internetového obchodu, v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená nesprávne. O tejto skutočnosti je predávajúci ešte pred potvrdením objednávky povinný informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak nebude kupujúci súhlasiť so zmenou ceny, má právo odstúpiť od zmluvy. V opačnom prípade kupujúci súhlasí so zmenou ceny a zaväzuje sa za tovar zaplatiť zmenenú cenu v zmysle upovedomenia.


2.5. Prehľad stavu CD nosičov, ponúkaných na našom internetovom obchode :


STAV CD:


NOVÝ - jedná sa o úplne nový nosič, bez známok používania. Nosič však nemusí byť od výroby zabalený v celofánovej fólii. Na tento fakt berte prosím ohľad pri reklamáciách. Zhruba 60% dodávaných hudobných nosičov je bez ochrannej fólie/obalu.


POUŽITÝ VO VÝBORNOM STAVE - nosič vyzerá ako nový, znaky používania sú minimálne viditeľné ako na obale, tak na CD.


POUŽITÝ VO VEĽMI DOBROM STAVE - použitý nosič, na ktorom sú viditeľné znaky používania (mierne odretý alebo mierne vyblednutý booklet; obal CD môže byť mierne poškodený; CD obsahuje málo jemných "vlásočníc" - povrchové škrabance, ktoré nemajú absolútne žiaden vplyv na hrateľnosť nosiča).


POUŽITÝ V DOBROM STAVE - použitý nosič, na ktorom sú viditeľné znaky používania (booklet môže byť ľahko poškodený, odretý, vyblednutý alebo môže chýbať; obal CD môže byť poškodený; CD obsahuje "vlásočnice" - povrchové škrabance, ktoré u niektorých prehrávačov môžu mať vplyv na hrateľnosť nosiča).


POUŽITÝ V AKCEPTOVATEĽNOM STAVE - použitý nosič, na ktorom sú viditeľné znaky používania (booklet môže byť poškodený alebo môže chýbať; obal CD môže byť poškodený; CD obsahuje veľa "vlásočníc" - povrchové škrabance, ktoré u niektorých prehrávačov majú vplyv na hrateľnosť nosiča).


Všetky CD sú skontrolované a zároveň odskúšané na CD prehrávači PIONEER CDJ-1000MK3 a na hi-fi sústave značky PHILIPS.


Všetky CD sú originálne a sú zasielané v kompletnom stave (ak nie je uvedené inak, napr. že chýba booklet a pod.).

 

III. Objednanie tovaru, potvrdenie objednávky a jej storno

 

3.1. Kupujúci si tovar objednáva prostredníctvom formulára internetového obchodu s uvedením všetkých potrebných informácií v zmysle tohto formulára. Kupujúci má možnosť prezrieť si tovar tak, ako je zobrazený na stránkach internetového obchodu a zároveň si na nich overiť jeho aktuálnu dostupnosť.


3.2. Komunikácia predávajúceho a kupujúceho sa uskutočňuje formou e-mailu alebo telefonicky na telefónom čísle uvedenom v kontakte predávajúceho. Prezváňanie nie sme ochotní akceptovať!


3.3. V prípade nejasností alebo otázok ohľadom ponúkaného tovaru alebo objednávky môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom na: info@cd-bazar.sk alebo telefonicky.


3.4. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uvedie vo formulári. Týmto momentom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci po doručení potvrdenia objednávky nemá záujem ďalej v zmluvnom vzťahu pokračovať, bezodkladne túto skutočnosť oznámi predávajúcemu zaslaním e-mailu na: info@cd-bazar.sk, čím sa uzavretá kúpna zmluva ruší. V opačnom prípade je kúpna zmluva riadne a platne uzavretá a považuje sa za záväznú.


3.5. Kupujúci má právo zrušiť zaslanú objednávku, t.j. odstúpiť od kúpnej zmluvy, aj bez udania dôvodu kedykoľvek pred odoslaním tovaru, a to formou e-mailu na: info@cd-bazar.sk. V tomto prípade nevzniknú predávajúcemu ani kupujúcemu žiadne náklady.


3.6. V prípade, že sa kupujúci rozhodne zrušiť zaslanú objednávku, t.j. odstúpiť od kúpnej zmluvy,  až po odoslaní tovaru, bezodkladne o tom informuje predávajúceho formou e-mailu na: info@cd-bazar.sk. V tomto prípade znáša kupujúci náklady spojené so zaslaním tovaru a jeho vrátením predávajúcemu, ktoré sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu najneskôr do 5 pracovných dní od vrátenia tovaru predávajúcemu. Ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu za tovar, predávajúci vráti kupujúcemu uhradené finančné prostriedky do 14 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za objednaný tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.


3.7. Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena, alebo ak nie je kupujúcemu schopný dodať objednaný tovar v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v katalógu internetového obchodu o čom bezodkladne informuje kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti predávajúci pri zrušení objednávky vráti uhradené finančné prostriedky kupujúcemu do 14 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za objednaný tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.


3.8. Pokiaľ nie je možné dodať objednaný tovar z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu jeho nedostatku na sklade, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho a zároveň mu poskytne možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci ma právo odmietnuť túto možnosť a odstúpiť od ním uskutočnenej objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti predávajúci pri zrušení objednávky vráti uhradené finančné prostriedky kupujúcemu v lehote do 14 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za objednaný tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.

 

IV. Kúpna zmluva a odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

4.1. Predávajúci zašle kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad – faktúru. V štandardných prípadoch slúži faktúra zároveň ako dodací a záručný list.


4.2. Kupujúci ako súkromná osoba, má možnosť v súlade s ustanovením §7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Kupujúci si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť písomne do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať kontaktné informácie, číslo faktúry, dátum nákupu a číslo bankového účtu kôli návráteniu finančných prostriedkov. Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť telefonicky alebo zaslaním SMS správy.


4.3. Kupujúci podľa §7 ods.6 zákona č. 102/2014 Z.z., nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je, mimo iné, predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo - obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ už rozbalil.


4.4. Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoužitý, v pôvodnom stave a v nepoškodenom obale, to znamená, že nebol vybalený z pôvodného originálneho obalu.


4.5. Tovar kupujúci zašle späť na adresu predávajúceho aj spolu s dokladom o kúpe - faktúrou. Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej miere kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nebude akceptovaný a tým pádom ani prevzatý!


4.6. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy prevodom na ním určený účet. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé, že došlo k jeho používaniu zo strany kupujúceho, môže byť odstúpenie od zmluvy považované za neplatné. V takom prípade, môže predávajúci od kupujúceho požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu a kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť v plnej miere.

 

V. Dodacie a platobné podmienky

 

5.1. Predávajúci sa zaväzuje

 • dodať správny druh a množstvo riadne objednaného tovaru tak, ako bolo uvedené v objednávke
 • na základe objednávky kupujúceho dodať tovar v dohodnutej cene
 • spolu s tovarom dodať kupujúcemu aj všetky doklady s týmto tovarom súvisiace
 • tovar primerane zabaliť a odoslať na uvedenú adresu čo najskôr po obdržaní objednávky, v prípade, že je tovar na sklade tento odoslať do 24 hod. od obdržania objednávky, najneskôr však do 30 dní po obdržaní objednávky – platí pre tovar, ktorý nie je na našom sklade a pochádza výlučne z dovozu (importu)

5.2. Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní od 8:00 do 17:00. O presnom dni odoslania tovaru informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Spravidla je dodacia lehota do 2 – 3 pracovných dní, v prípade zásielky zaslanej I. triedou sa pošta zaväzuje doručiť zásielku do nasledujúceho dňa – platí pre zásielky v rámci Slovenska, pre zásielky do Českej republiky sa dodanie uskutoční do 1-5 pracovných dní. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacích lehôt pri dodaní starších CD/DVD titulov a špeciálnych titulov na zákazku! Formu dodania tovaru a spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti v elektronickej objednávke.


5.3. Predávajúci nenesie zodpovednosť

 • za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho
 • za poškodenie tovaru zavinené poštou alebo zásielkovou službou
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo zrušenia distribučných práv a iných nepredvídateľných prekážok

5.4. Možnosti platby za tovar :


Pri objednávke tovaru do 50 €:

 • bankovým prevodom na číslo nášho účtu : SK7183605207004205277917
 • vaším PayPal účtom
 • dobierkou - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi alebo na pošte.

Pri objednávke tovaru nad 50 € je potrebné uhradiť platbu za tovar vopred:

 • bankovým prevodom na číslo nášho účtu : SK7183605207004205277917
 • vaším PayPal účtom

5.5. Balné v rámci Slovenskej a Českej republiky si predávajúci neúčtuje.


5.6. Poplatky za zaslanie tovaru:

 • Minimálna výška objednávky je 1 Euro.
 • Možnosti zaslania tovaru pre Slovenskú a Českú republiku:

 

Zákazníci zo Slovenska:

 

Zásielka bez poistenia, 2. trieda, doporučene: 3 - 8 EUR (podľa celkovej hmotnosti zásielky) pri platbe bankovým prevodom alebo PayPalom


Zásielka bez poistenia, 2. trieda, doporučene: 4 - 9 EUR (podľa celkovej hmotnosti zásielky) pri platbe na dobierku 


Zásielka bez poistenia, 1. trieda, doporučene: 3,50 - 9 EUR (podľa celkovej hmotnosti zásielky) pri platbe bankovým prevodom alebo PayPalom

 

Zásielka bez poistenia, 1. trieda, doporučene: 4,50 - 10 EUR (podľa celkovej hmotnosti zásielky) pri platbe na dobierku

 

Povinné údaje pri uhrádzaní objednávky pre zákazníkov zo Slovenska na náš účet: 

 • Číslo účtu: SK7183605207004205277917
 • Celková suma na uhradenie: cena vašej objednávky (už aj s poštovným)
 • Variabilný Symbol: uvediete číslo vašej objednávky (slúži pri identifikácii vašej platby) 

ZĽAVA pre zákazníkov zo Slovenska pri objednávke nad 40 Eur neplatia poštovné.

 


Zákazníci z Českej republiky:

 

Zásielka bez poistenia, 1. trieda, doporučene: 6,50 - 18 EUR (podľa celkovej hmotnosti zásielky) pri platbe bankovým prevodom alebo PayPalom


Zásielka bez poistenia, 1. trieda, doporučene: 7,50 - 20 EUR (podľa celkovej hmotnosti zásielky) pri platbe na dobierku 

 

 

Povinné údaje pri uhrádzaní objednávky pre zákazníkov z Českej Republiky na náš účet:

 • Číslo účtu v tvare IBAN: SK7183605207004205277917
 • BIC / SWIFT kód banky: BREXSKBX
 • Celková suma na uhradenie: cena vašej objednávky (už aj s poštovným)
 • Variabilný Symbol: uvediete číslo vašej objednávky (slúži pri identifikácii vašej platby) 

ZĽAVA pre zákazníkov z Českej republiky pri objednávke nad 50 Eur neplatia poštovné.

 

 • Pri objednávke na zaslanie tovaru do zahraničia kupujúci realizuje platbu za tovar vopred na základe dohody s predávajúcim.


- Európa: 20 € + 0.50 € za položku


- Svet: 25 € + 0.50 € za položku

 

V prípade úhrady tovaru formou bankového prevodu odosielame objednaný tovar až po prijatí platby na našom účte.

 

5.7. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci okamihom zaplatenia celkovej sumy na úhradu, ktorá je uvedená na faktúre.


5.8. Kupujúci sa zaväzuje

 • objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu v zmysle potvrdenej objednávky, podľa platného cenníka predávajúceho vrátane nákladov na doručenie tovaru. Spôsob platby si zmluvné strany dohodnú v objednávke alebo prostredníctvom e-mailu.
 • podpísať doklad o prevzatí tovaru pri jeho preberaní.
 • v prípade zjavných vád tovaru v čase dodania o tom ihneď informovať predávajúceho, príp. pracovníka pošty.

V prípade, že kupujúci neprevezme dodaný tovar, platia ustanovenia čl. V. b. 5.9. týchto obchodných podmienok.


5.9. Pre nepreberačov zásielok


V prípade, že kupujúci nevyužije možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle týchto VOP a dodaný tovar na dobierku si na príslušnej dodacej pošte alebo od kuriéra neprevezme, t.j. tento tovar sa vráti predávajúcemu, kupujúci uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,- € a všetky s tým súvisiace náklady (napr. náklady za zaslanie tovaru a jeho vrátenie, poštovné, balné a pod.). Predávajúci môže uvedenú zmluvnú pokutu kupujúcemu odpustiť, pokiaľ kupujúci uhradí všetky náklady spojené so zaslaním a vrátením tovaru predávajúcemu najneskôr do 5 pracovných dní od vrátenia tovaru predávajúcemu. V prípade odpustenia zmluvnej pokuty, predávajúci upovedomí o tejto skutočnosti kupujúceho e-mailom.


V prípade, že kupujúci nevyužije možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle týchto VOP a dodaný tovar si na príslušnej dodacej pošte alebo od kuriéra neprevezme, t.j. tento tovar sa vráti predávajúcemu, avšak kupujúci následne najneskôr do 3 pracovných dní od vrátenia tovaru požiada predávajúceho o opätovné zaslanie tovaru, zašle predávajúci kupujúcemu tovar opätovne len za podmienky, že kupujúci uhradí vopred kúpnu cenu tovaru vrátane všetkých nákladov súvisiacich s prvým zaslaním tovaru, jeho vrátením predávajúcemu a opätovným zaslaním tohto tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci uhradí kúpnu cenu a uvedené náklady vopred, v lehote podľa dohody s predávajúcim,  predávajúci nebude u kupujúceho uplatňovať zmluvnú pokutu v zmysle predchádzajúceho odseku. V opačnom prípade má však predávajúci nárok ako na zmluvnú pokutu, tak na úhradu všetkých nákladov podľa predchádzajúceho bodu. 

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neprevzatia tovaru a neuhradenia s tým súvisiacich nákladov zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený uviesť meno kupujúceho na svojej internetovej stránke v príslušnom zozname s názvom "Zoznam nepreberačov".

V prípade, že kupujúci uhradil peniaze vopred na účet predávajúceho a zásielku si nevyzdvihne (odberná lehota do 18 dní), stráca nárok na vrátenie peňazí.

 

VI. Reklamačný poriadok

 

6.1. Všetky reklamácie v súvislosti s riadne zakúpeným tovarom je potrebné uplatniť písomnou formou na: reklamacia@cd-bazar.sk.

6.2. Kupujúci je povinný prehliadnuť dodaný tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je tovar alebo jeho obal mechanicky poškodený, alebo je zjavná iná vada tovaru, o ktorej nebol kupujúci dopredu upovedomený, kupujúci je povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu, pričom kupujúci je oprávnený takto poškodený tovar od dopravcu neprevziať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca.


6.3. Kupujúci je tiež povinný skontrolovať správnosť dodaného tovaru, jeho parametre a vlastnosti a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o prípadných nesúladoch písomnou formou na reklamacia@cd-bazar.sk, pričom toto oznámenie musí obsahovať predmetné vady, t.j. popis, o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné nesprávne dodaný tovar vrátiť na náklady predávajúceho, pokiaľ tovar nebol použitý, t.j., že nebol vybalený z pôvodného originálneho obalu.


6.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať zároveň kompletnosť zásielky v porovnaní s objednávkou.

6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť ako neoprávnené reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi pošty, resp. pracovníkovi kuriérskej služby, svojím podpisom. Plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu uznané.

6.6. V prípade uplatnenia reklamácie, aj v záručnej dobe, zašle kupujúci spolu s písomným oznámením v zmysle predchádzajúceho bodu tiež reklamovaný tovar na adresu predávajúceho spolu s originálmi všetkých listín, ktoré kupujúci s tovarom obdržal. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný kompletne tak, ako bol prevzatý a nesmie byť znečistený alebo mechanicky poškodený. Kupujúci je povinný zasielaný tovar riadne zabaliť a zabezpečiť proti mechanickému poškodeniu pri preprave. Náklady spojené so zaslaním reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

6.7. Reklamácie vybavuje predávajúci v čo najskoršom možnom termíne, najneskôr však do 30 dní od obdržania reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim vzhľadom na povahu a druh vady nedohodne inak. O rozhodnutí oprávnenosti reklamácie zo strany kupujúceho, informuje predávajúci bez zbytočného odkladu.

6.8. V prípade odstrániteľnej vady tovaru predávajúci vadu odstráni a bezávadný tovar odošle na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, príp. na inú adresu podľa požiadavky kupujúceho. Reklamácia môže byť vybavená tiež výmenou vadného tovaru za nový kus.

6.9. V prípade neodstrániteľnej vady tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu, či si uplatní zľavu z ceny tovaru, alebo využije možnosť odstúpenia od zmluvy. Následne na základe dohody zmluvných strán buď predávajúci poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, a to v lehote do 7 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za dodaný tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.


Na nový tovar sa vzťahuje 24 – mesačná záruka, ktorá začne plynúť odo dňa prijatia objednaného tovaru spotrebiteľom.


Na použitý tovar sa vzťahuje 12 – mesačná záruka, ktorá začne plynúť odo dňa prijatia objednaného tovaru spotrebiteľom.


Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach ale nezodpovedá za vady vzniknuté ich používaním alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.


Pri reklamácii berte prosím ohľad nato, že nový nosič nemusí byť od výroby zabalený v ochrannej celofánovej fólii/obale. Zhruba 60 % dodávaných nosičov je bez nej. Dodanie CD bez celofánového obalu nie je považované za dôvod k reklamácii a nejde ani o chybu. Záleží iba od vydavateľa, či nový hudobný nosič do tohto obalu pri výrobe zabalí alebo nie.

 

VII. Ochrana osobných údajov

 

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR").

Cieľom tohto vyhlásenia je informovať zákazníkov o spracovaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou webových stránok Správcu, ako je definované nižšie, ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovania osobných údajov, kedy pri činnostiach Správcu dochádza k spracovaniu osobných údajov zákazníkov, či ďalších osôb. Osobné údaje dotknutých osôb budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom. 

 

7.1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

 • Správca osobných údajov: Ing. Tomáš Kuric, so sídlom Jasenová 13, 02601 Dolný Kubín, IČO: 46019634, DIČ: 1082940782, Živnostenský register č. 530-9647, živnostenský list vydaný Obvodným úradom Dolný Kubín, odbor živnostenského podnikania (ďalej len "Správca").
 • Kontaktné údaje Správcu sú: adresa pre doručovanie Ing. Tomáš Kuric, so sídlom Jasenová 13, 02601 Dolný Kubín, adresa elektronickej pošty info@cd-bazar.sk, tel.: +421 948 777 083.
 • Správca nevymenoval zástupcu pre ochranu osobných údajov.

 

7.2. Spracovanie protokolových súborov

 

V rámci prístupu na svoje webové stránky uvedené v bode 1.4. (ďalej len “webové stránky Správcu”) spracováva Správca alebo ním poverení spracovatelia protokolové súbory o prístupe k týmto webovým stránkam a to za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov. Protokolové súbory sú spracovávané bez súhlasu návštevníka webovej stránky.

Tieto protokolové súbory sú uchovávané po dobu 3 mesiacov od návštevy webovej stránky Správcu. Spracovanie týchto protokolových súborov vykonáva Správca sám alebo je oprávnený poveriť týmto spracovaním tretiu osobu ako spracovateľa.

V rámci protokolových súborov sú spracovávané nasledujúce údaje, ktoré môžu, ale nemusia, obsahovať osobné údaje návštevníka webové stránky:

 • webová stránka, z ktorej návštevník príslušnú webovú stránku Správcu navštívil,
 • IP adresa,
 • dátum prístupu a doba prístupu,
 • prípadný dotaz návštevníka,
 • kód odpovede http,
 • prenášané skupiny dát,
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača návštevníka.

 

7.3. Dôvody spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi návštevníkom a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení Správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie EU"),
 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je súhlas návštevníka poskytnutý Správcovi v zmysle Nariadenia EU,
 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Správcu (dôvod 47) v zmysle Nariadenia EU.

 

7.4. Účel spracovania osobných údajov

 • Účelom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi návštevníkom a Správcom, či realizácia opatrení Správcom pred uzatvorením takejto zmluvy.
  V prípade nákupu tovaru na webovej stránke Správcu je Správca taktiež v pozícii predávajúceho predmetného tovaru. S ohľadom na túto skutočnosť bude Správca spracovávať osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu:

           - Meno,
        - Priezvisko,

          - prihlasovacie meno a heslo,
        - e-mailová adresa,
        - telefón,
        - adresa pre doručenie tovaru,
        - fakturačná adresa.


Spracovanie týchto osobných údajov zákazníkov bude robiť za účelom realizácie kúpnej zmluvy medzi Správcom a zákazníkom, dodania objednaného tovaru a tiež za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov Správcu. Správca bude vyššie uvedené osobné údaje zákazníkov spracovávať po dobu nevyhnutne nutnú. Osobné údaje uložené v zákazníckom účte na webovej stránke Správcu budú uchované do okamihu zmazania zákazníckeho účtu zo strany subjektu údajov (dotknutá osoba je takisto oprávnená o zmazanie požiadať Správcu) alebo zo strany Správcu. Niektoré osobné údaje (napr. Osobné údaje na daňovom doklade vystavenom Správcom) budú Správcom uchovávané po dobu zákonom predpísaných archivačných lehôt. Spracovanie osobných údajov podľa tohto článku bude vykonávať Správca sám alebo týmto poverí tretiu osobu ako spracovateľa. V prípade, keď bude objednaný tovar na základe žiadosti zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, poskytne Správca osobné údaje Zákazníka tiež príslušnému prepravcovi.

 • Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a realizácie iných marketingových aktivít správcom voči zákazníkovi.
  V prípade záujmu návštevníka / zákazníka o zasielanie newslettera a ďalších reklamných oznámení, bude Správca na tieto účely spracovávať, na základe súhlasu, poskytnuté osobné údaje takéhoto návštevníka / zákazníka a to vždy minimálne v rozsahu e-mailovej adresy. Ak poskytne návštevník Správcovi taktiež svoje identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, telefón, nákupné preferencie), spracováva Správca na uvedené účely aj tieto údaje. Obsah newslettera a ďalšie reklamné oznámenia môžu byť personalizované na základe poskytnutých údajov a ďalších údajov pre personalizáciu obsahu, ktoré Správca zistil zo správania návštevníka na webových stránkach, prípadne newslettera. Osobné údaje návštevníka začne Správca spracovávať až potom, čo návštevník udelí pomocou registračného formulára dobrovoľný súhlas pre zasielanie newslettera a ďalších reklamných oznámení a následne prihlásenie k odberu potvrdí podľa inštrukcií v doručenej e-mailovej správe. Ak nebude prihlásenie k odberu potvrdené z registrovaných e-mailové adresy, zadané údaje budú bez zbytočného odkladu zlikvidované.

  Poskytnuté osobné údaje sú spracovávané po dobu 10 rokov alebo do doby odvolania udeleného súhlasu. Samotné spracovanie poskytnutých osobných údajov bude vykonávať Správca sám alebo týmto poverí tretiu osobu.
  Súhlas s týmto spracovaním osobných údajov je úplne dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný a to zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu písomne na adresu pre doručovanie Správcovi (uvedenú vyššie). Udelený súhlas možno odvolať tiež kliknutím na odkaz "Odhlásiť odber newslettera" v zaslanom newslettera alebo reklamnom odkaze. Zasielanie reklamných oznámení Správcu je možné len na základe udelenia súhlasu alebo na základe oprávneného záujmu Správca.
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia EU.
 • Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním reklamácií.
  Pokiaľ bude u Správcu uplatnená reklamácia výrobku, bude Správca spracovávať osobné údaje tiež s cieľom vybavenia takejto reklamácie. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností Správcu, ako predávajúceho, a preto sa jedná o spracovaní osobných údajov, ktoré nevyžaduje súhlas osoby uplatňujúcej reklamáciu.
  V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracováva Správca osobné údaje ďalej tiež za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov pre prípad možného vzniku sporu z reklamácie. V tomto prípade taktiež nie je vyžadovaný súhlas dotknutej osoby so spracovaním. Doba, rozsah a ďalšie aspekty spracovanie osobných údajov na účely vybavenie reklamácie sa odvíja od povinnosti Správcu vybaviť predmetnú reklamáciu.
  Spracovanie osobných údajov podľa tohto článku bude vykonávať Správca sám prostredníctvom vlastných zamestnancov  alebo tým poverí tretiu osobu ako spracovateľa. V prípade, že to bude z pohľadu Správcu vhodné alebo potrebné, môže Správca odovzdať osobné údaje svojim dodávateľom a výrobcom na spracovanie a vybavenie reklamácie a to vždy podľa výrobku, ktorého sa reklamácia týka. Informácie o konkrétnom dodávateľovi, či výrobcovi, ktorému môžu byť osobné údaje poskytnuté je možné zistiť e-mailovým dotazom u Správcu.

 

7.5. Používanie súborov Cokiee a analýza webových stránok

 • Cookie súbory sú malé dátové súbory, krátke texty, ktoré sú umiestňované do webového prehliadača návštevníkov webovej stránky Správcu. Tieto cookie súbory používa Správca na svojich webových stránkach za účelom zlepšenia ich fungovania, vyhodnotenia ich návštevnosti a za účelom optimalizácie svojich marketingových aktivít.
 • Cookie súbory neslúžia na identifikáciu návštevníkov webovej stránky. Zoznam všetkých cookie súborov, ktoré Správca zhromažďuje na svojich webových stránkach sú nasledovné:

        - súbory ukladanie nastavenia bezpečného vyhľadávania,

        - súbory slúžiace na sledovanie počtu návštevníkov na stránke a doby ich návštevy,

        - súbory slúžiace na uľahčenie registrácie nových služieb,

        - súbory slúžiace k ochrane dát návštevníkov,

        - súbory slúžiace k výberu a nastavenie relevantných reklám.

 

Google Analytics a Google Adwords


Na analýzu webových stránok pomocou cookies súborov používa Správca službu Google Analytics, vyvinutú a prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., so sídlom Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( ďalej len "Google").
Analýza pomocou služby Google Analytics prebieha tak, že informácie o užívaní webovej stránky vytvorené prostredníctvom zhromaždených cookie súborov sú prenesené na server Google v USA a tam podrobené príslušnej analýze.
Google nebude prenesené dáta, vr. Prípadnej skrátenej IP-adresy, spájať s inými dátami. Vyhlásenie Google o ochrane osobných údajov je k nahliadnutiu na https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Zberu cookie súborov a ich analýze prostredníctvom služby Google Analytics môže návštevník webové stránky zabrániť zmenou nastavenia prehliadača a alebo kliknutím na nasledujúci odkaz, čím bude do počítača umiestnená tzv. Opt-out-cookie, ktorá zamedzí budúcemu ukladaniu údajov o návšteve na webovej stránke.
V rámci služby Google Analytics Správca aj súvisiace reklamné funkcie poskytované Google, ako sú prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google, rozšírené reportovanie anonymných demografických dát (napr. Vek, pohlavie, záujmy), či zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe zobrazených produktov (tzv. Remarketing ), vr. služby Google AdWords slúžiace na personalizáciu reklamy a zlepšenie zacielenia reklamy a tzv. remarketingu. Vďaka tomu môže Správca návštevníkom webových stránok ponúknuť reklamný obsah, ktorý pre nich bude čo možno najzaujímavejší.
Personalizáciu reklamy môže návštevník webových stránok Správcu vypnúť, či upraviť prostredníctvom svojho účtu Google, a to pomocou odkazu dostupného tu.
V prípade, ak návštevník webovej stránky Správcu nesúhlasí so zhromažďovaním cookie súborov, môže zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavenia svojho internetového prehliadača a to pomocou funkcie "Možnosti" či "Pomocník".

 

7.6. Používanie sociálnych pluginov

 

Webové stránky Správca ďalej obsahujú sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Ide o:

 • plugin siete Facebook, ktorý je spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA,
 • plugin služby Youtube, ktorý spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA ako dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tieto sociálne pluginy nie sú spravované Správcom, ktorý tak nie je zodpovedný za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľovi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré odkazujúa a ani za ich funkčnosť, či prípadné škody, ktoré by nimi mohli byť spôsobené.

 

Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nevyhnutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Doba, po ktorú budú osobné údaje v prípade zasielania obchodných oznámení a realizácie iných marketingových aktivít správcom uložené, sú 3 roky, najviac však do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

  

7.7. Porovnávanie tovarov

 

Spokojnosť s nákupom správca zisťuje prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je webová stránka Správcu zapojená. Tie sú automaticky zasielané vždy po uzatvorení kúpnej zmluvy. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi je vykonávané na základe oprávneného záujmu Správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti zákazníkov s nákupom na web stránke Správcu. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia Správca využíva spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, ktorému pre tieto účely môže Správca odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a e-mailovú adresu zákazníka. Osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže zákazník kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky zákazníka sa dotazník už nebude ďalej zasielať.

 

7.8. Ďalší príjemcovia osobných údajov

 

Ďalšími príjemcami osobných údajov v prípade plnenia zmluvy sú prepravné spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy. Ďalšími príjemcami osobných údajov sú:

 • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124 - ako prepravná spoločnosť,
 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498 - ako prepravná spoločnosť,

Ďalšími príjemcami osobných údajov sú osoby zabezpečujúce IT správu, či marketingové služby pre Správcu:

 • Ing. Tomáš Kuric, so sídlom Jasenová 13, 02601 Dolný Kubín, IČO: 46019634.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

7.9. Práva dotknutých osôb

 

Ďalšími príjemcami osobných údajov v prípade plnenia zmluvy sú prepravné spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy. Ďalšími príjemcami osobných údajov sú:

 • Za podmienok stanovených v Nariadení EU má zákazník právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov (plnenie zmluvy).
 • V prípade zasielania obchodných oznámení a realizácie iných marketingových aktivít Správcom má zákazník právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých Správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu eshopu: info@cd-bazar.sk.
 • Ak by sa zákazník domnieval, že spracovaním jeho osobných údajov bolo porušené alebo je porušované Nariadenia EU, má okrem iného právo podať sťažnosť u orgánu dozoru.
 • Uzavretie a plnenie zmluvy
  Nie je povinnosť zo strany možného budúceho zákazníka osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou podmienkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či poskytnúť plnenie.

Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak zákazník vznesie námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už jeho osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

 

VIII. Ďalšie ustanovenia

 

8.1. Používateľ berie na vedomie, že všetky súčasti obsahu tvoriace internetovú stránku tohto internetového obchodu vrátane obrázkov ponúkaného tovaru a všetkých textov, sú chránené právom duševného vlastníctva a autorským právom.


8.2. Uverejnenie internetových odkazov na ktorýkoľvek obsah internetových stránok tohto internetového obchodu (tzv. prelinkovanie), na iných internetových stránkach bez predchádzajúceho povolenia prevádzkovateľa internetového obchodu je výslovne zakázané.


8.3. Sťahovanie akéhokoľvek obsahu z tohto internetového obchodu a použitie tohto obsahu na iných internetových stránkach bez predchádzajúceho povolenia prevádzkovateľa internetového obchodu je výslovne zakázané.


8.4. Pod obsahom internetových stránok internetového obchodu sa rozumejú najmä obrázky (*.jpg, *.gif, *.png a iné), obrazové ukážky (*.flv, *.mp4 a iné), popisy, texty, názvy, logá a značky, ochranné známky, obchodné mená, dizajn a akékoľvek dátové súbory a zdrojové kódy.


8.5. Používateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene používať všetky súčasti internetových stránok tohto internetového obchodu.


8.6. Web stránky tohto internetového obchodu je možné používať iba v rozsahu a za účelom, pre ktorý sú určené, a ktorý nie je na úkor práv ostatných používateľov.


8.7. Používateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ tohto internetového obchodu nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku neoprávneného zásahu tretích strán do internetových stránok internetového obchodu alebo v dôsledku použitia internetových stránok internetového obchodu v rozpore s ich účelom.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok predávajúceho je splnená umiestnením tejto zmeny priamo v obchodných podmienkach predávajúceho alebo umiestnením nových obchodných podmienok, na internetovej stránke predávajúceho: www.cd-bazar.skwww.cdbazar.skwww.cd-bazar.eu, www.cdbazar.eu


9.2. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.


9.3. Ak niektoré z týchto ustanovení sú alebo sa stanú neplatnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenia novými platnými ustanoveniami, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu neplatných ustanovení.


9.4. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky riadne oboznámil s týmito VOP ako aj reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.


9.5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.3.2013, kedy boli zverejnené na webových stránkach tohto internetového obchodu.


9.6. Posledná aktualizácia týchto VOP bola dňa 30.12.2023.

INFO DODANIE TOVARU KONTAKTCopyright 2014 - 2024 © CD-Bazar.sk