Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Najpredávanejšie
Výpredaj
 Stereo - Stereo
2,- € bez DPH 50,- CZK 8,- € bez DPH
 Darius - Colourblind
1,- € bez DPH 25,- CZK 2,- € bez DPH
 Ignite - A Place Called Home
6,- € bez DPH 150,- CZK 9,- € bez DPH
 Chingy - Balla Baby
1,- € bez DPH 25,- CZK 2,- € bez DPH
 Ronan Keating - 10 Years Of Hits
4,- € bez DPH 100,- CZK 12,- € bez DPH
 3 Of A Kind - Baby Cakes
1,- € bez DPH 25,- CZK 2,- € bez DPH
Úvod Ako nakupovať?Reklamácia tovaru

Reklamácia zakúpeného tovaru

Všetky reklamácie v súvislosti s riadne zakúpeným tovarom je potrebné uplatniť písomnou formou na reklamacia@cd-bazar.sk

Kupujúci je povinný prehliadnuť dodaný tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je tovar alebo jeho obal mechanicky poškodený, alebo je zjavná iná vada tovaru, o ktorej nebol kupujúci dopredu upovedomený, kupujúci je povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu, pričom kupujúci je oprávnený takto poškodený tovar od dopravcu neprevziať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca.

 

Kupujúci je tiež povinný skontrolovať správnosť dodaného tovaru, jeho parametre a vlastnosti a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o prípadných nesúladoch písomnou formou na reklamacia@cd-bazar.sk, pričom toto oznámenie musí obsahovať predmetné vady, t.j. popis, o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné nesprávne dodaný tovar vrátiť na náklady predávajúceho, pokiaľ tovar nebol použitý, t.j., že nebol vybalený z pôvodného originálneho obalu. 

 

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať zároveň kompletnosť zásielky v porovnaní s objednávkou.

Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť ako neoprávnené reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi pošty, resp. pracovníkovi kuriérskej služby, svojím podpisom. Plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu uznané.

V prípade uplatnenia reklamácie, aj v záručnej dobe, zašle kupujúci spolu s písomným oznámením v zmysle predchádzajúceho bodu tiež reklamovaný tovar na adresu predávajúceho spolu s originálmi všetkých listín, ktoré kupujúci s tovarom obdržal. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný kompletne tak, ako bol prevzatý a nesmie byť znečistený alebo mechanicky poškodený. Kupujúci je povinný zasielaný tovar riadne zabaliť a zabezpečiť proti mechanickému poškodeniu pri preprave. Náklady spojené so zaslaním reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

Reklamácie vybavuje predávajúci v čo najskoršom možnom termíne, najneskôr však do 30 dní od obdržania reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim vzhľadom na povahu a druh vady nedohodne inak. O rozhodnutí oprávnenosti reklamácie zo strany kupujúceho, informuje predávajúci bez zbytočného odkladu.

V prípade odstrániteľnej vady tovaru predávajúci vadu odstráni a bezávadný tovar odošle na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, príp. na inú adresu podľa požiadavky kupujúceho. Reklamácia môže byť vybavená tiež výmenou vadného tovaru za nový kus.

V prípade neodstrániteľnej vady tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu, či si uplatní zľavu z ceny tovaru, alebo využije možnosť odstúpenia od zmluvy. Následne na základe dohody zmluvných strán buď predávajúci poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, a to v lehote do 7 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za dodaný tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.

 

Na nový tovar sa vzťahuje 24 – mesačná záruka, ktorá začne plynúť odo dňa prijatia objednaného tovaru spotrebiteľom.

 

Na použitý tovar sa vzťahuje 12 – mesačná záruka, ktorá začne plynúť odo dňa prijatia objednaného tovaru spotrebiteľom.

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach ale nezodpovedá za vady vzniknuté ich používaním alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Pri reklamácii berte prosím ohľad nato, že nový nosič nemusí byť od výroby zabalený v ochrannej celofánovej fólii/obale. Zhruba 60 % dodávaných nosičov je bez nej. Dodanie CD bez celofánového obalu nie je považované za dôvod k reklamácii a nejde ani o chybu. Záleží iba od vydavateľa, či nový hudobný nosič do tohto obalu pri výrobe zabalí alebo nie.

INFO DODANIE TOVARU KONTAKTCopyright 2014 - 2024 © CD-Bazar.sk